Historical Image Bank Eindhoven University of TechnologyOur historical selection

Among these selections you find series of photographs and also films that deal with the heritage of a department or supporting service of the university, or with a special phase or event in the earlier history of the university.

View all

The Eindhoven Bidbook for the second Dutch university of technology
In the years following World War 2 the Dutch government decided to establish a second university of technology in the country. Eindhoven, with its highly developed electronic and automotive industries, was a main contender to become the location for the new institution from the outset. Nevertheless, the city made every effort it could to put forward its case. These efforts also resulted in the bidbook, a package of documents, maps and images providing a wealth of information on the city and its prospects for the future. This special contains selected maps from the bidbook. The original bidbook has meanwhile been transferred to the Brabant Historic Information Center at Den Bosch.
Erfgoed van de faculteit Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde was samen met elektrotechniek en scheikundige technologie een van de drie studierichtingen waarmee de nieuwe TH Eindhoven in 1957 van start ging. Grote namen uit de begintijd waren prof. W.L.H. Schmid, A. Horowitz (die ook bij Philips bekendheid verwierf met de ontwikkeling van de Philishave) en P.C. Veenstra. Na gehuisvest te zijn geweest in het Paviljoen, (deels) het voormalige Augustinianum aan de Kanaalstraat, en het Hoofdgebouw, betrok de faculteit midden jaren zeventig een nieuw speciaal ontworpen gebouwencomplex. Onderwijs en onderzoek maakten in de loop van de tijd ingrijpende veranderingen door. Uiteraard onder invloed van de opmars van de computer (van rekenlineaal naar CAD/CAM). In het onderwijs deden vormen hun intrede waarbij studenten meer gingen samenwerken (projectgestuurd onderwijs). In vroegere decennia hield het onderzoek zich onder meer bezig met kernenergie (de faculteit was ook betrokken bij de ontwikkeling van de kernreactor Athene). Later verschoof het accent naar onder meer nieuwe bronnen als zonne-energie, en de ontwikkeling van elektrisch aangedreven auto's en motoren. De beelden in deze special geven een indruk van velerlei aspecten van de faculteit door de jaren heen.
Erfgoed van het IPO
Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is opgericht in 1957 op initiatief van prof.dr. H.B.G. Casimir, destijds directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Medewerkers van Philips en van de TU/e verrichtten er wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de menselijke waarneming, tot aan de opheffing van het instituut in 2001. Ten behoeve van dat onderzoek werd een grote hoeveelheid gespecialiseerde apparatuur van zeer diverse aard ontwikkeld en gebruikt. Voor instructiedoeleinden dienden uiteenlopende typen demonstratiemodellen. Tot het erfgoed van het IPO behoort naast een uitgebreid documentair- en fotoarchief ook een kleine selectie uit de vroeger gebruikte instrumenten. Foto's van die instrumenten en enkele beelden uit het fotoarchief zijn op een rij gezet in deze special.


For the proper functioning of this website only functional cookies are required. No permission is required for this. This website also uses analytical cookies (Google Analytics). No permission is required for this either. No tracking cookies are used.

Download

Please indicate the usage for this image below.

You did not fill in any usage.

Downloading is currently not possible, probably because you are not logged in. Make sure you are logged in (press here to reload the page) and try again.Send
Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


Your images are prepared. You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.